List of names of birds in Marathi and English

List of names of birds in Marathi and English

  मराठीतील पक्ष्यांची यादी आणि पक्ष्यांचे वर्गीकरण (सुंदर पक्षी प्रतिमांसह)तुम्ही मराठीत पक्ष्यांची नावे शोधत आहात का?   पक्ष्यांची सर्वसमावेशक यादी, त्याच्या घटक प्रजातींमध्ये विभागलेली आणि या उडणाऱ्या प्राण्यांच्या आश्चर्यकारक छायाचित्रांसह येथे शोधा. अनेक प्रकारचे पक्षी असल्यामुळे त्यांची मराठी नावे लक्षात ठेवणे हे एक अतुलनीय आव्हान वाटू शकते. तथापि, हे कठीण नसावे. दररोज पाच नवीन नावे…